OBS! Evenemanget är avslutat!10 oktober 2022 kl. 13.00-16.00

Aktuella frågor för folkbibliotekschefer

En webbsändning med information från Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturrådet och SKR riktad till folkbibliotekschefer.

Anmäl dig

Innehåll

Denna webbsändning, riktad till folkbibliotekschefer, görs i samverkan mellan SKR, Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier och Kulturrådet. De tre myndigheterna informerar om aktuella frågor och ni som deltar kan ställa frågor och kommentera i chatten.

Alla som anmäler sig kommer även att få en länk till ett Teams-möte som hålls i direkt anslutning till webbsändningen vid dagens slut. Då kan kan de som vill vara med och diskutera utformningen av ett folkbibliotekschefsnätverk som SKR planerar att starta.

Det kostar 500 kronor per anmälningslänk att ta del av sändningen, antingen direkt eller i efterhand till och med 31 december 2022.

Målgrupp

Folkbibliotekschefer.

Program

13.00–13.10 Välkomna!

Introduktion av dagordning och medverkande. Information från SKR.

13.10–14.00 Information från Kungliga biblioteket

 • KB:s arbete med regeringens biblioteksstrategi för ett starkt biblioteksväsende.
 • Nationella bibliotekstjänster för likvärdigare tillgång.
 • Den nationella bibliotekskatalogen Libris och folkbiblioteken.
 • Stöd för arbetet med kommunala biblioteksplaner.

14.00 Paus

14.10–15.00 Information från Myndigheten för tillgängliga medier

 • MTM:s uppdrag som läsfrämjare.
 • MTM med nya uppdrag som Kunskapscentrum för tillgänglig läsning.
 • Tillgänglighetsdirektivet och förmedling av e-böcker i framtiden.

15.00 Paus

15.10-16.00 Information från Kulturrådet

 • Läsfrämjandelyft för folkbibliotek, nuläge och planer för 2023.
 • Kulturrådets statsbidrag till biblioteksområdet – aktuella frågor inför 2023.
 • Nationell samordning inom läsfrämjande.

16.00 Paus

16.05-16.30 Tid för intresserade att diskutera bibliotekschefsnätverk med SKR

Separat länk skickas ut.

Medverkande

 • Oskar Laurin, enhetschef, Enheten för Bibliotekssamverkan, Kungliga biblioteket.
 • Hillevi Andreasson, bibliotekarie, Myndigheten för tillgängliga medier.
 • Daniel Frelén, verksamhetsutvecklare, Myndigheten för tillgängliga medier
 • Lisa Olsson Dahlquist, verksamhetsutvecklare, Myndigheten för tillgängliga medier.
 • Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef, Litteratur och bibliotek, Kulturrådet.
 • Erik Peurell, expert bibliotek, kulturskola och folkbildning, SKR.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR