6 september 2022 till 7 september 2022 kl. 15.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Att leda utveckling för en bättre tillgänglighet- lärande träff 3

Ett digitalt nationellt förbättringsarbete där syftet är att systematiskt förbättra tillgängligheten i den egna verksamheten. Utbildningen är uppbyggd av fyra digitala träffar och flera tillfällen då deltagarna arbetar på egen hand.

Som ett led i SKR:s arbete att stödja utvecklingen av god tillgänglighet till och genom hälso- och sjukvården, erbjuds ledare med team från verksamheter i regioner och kommuner under våren 2022 att delta i ett digitalt nationellt förbättringsarbete. Formatet för förbättringsarbetet är upplagt som ett digitalt Genombrottsarbete. 

Utbildningens innehåll

Utbildingen består av en förträff, förberedelsearbete, tre digitala gemensamma lärande träffar med mellanperioder då det praktiska förbättringsarbetet i verksamheten sker på hemmaplan och en efterträff.

Anmälan till utbildningen kan göras fram till 28 februari på sidan om förmötet.

Förmöte

10 mars 15-16

Föreberedelsearbete

2-3 dagar

Lärande träffar digitalt

Under de digitala gemensamma lärande träffar berörs områden som att förstå nuläge, fokusering på ”rätt” saker, förstå system och behov samt förberedelser – genomförande – uppföljning – ständig förbättring.

(cirka 18 timmar totalt):

Mellanperioder

Under mellanperioderna planerar, informerar genomför teamet kartläggningar, tester, involverar medarbetarna på hemmaplan och analyserar uppföljningar av förändringar som sker.

4-6 veckors mellanperioder x 4

Eftermöte

18 oktober 14-16

Som stöd för förbättringsarbetet används bland anant vägledande dimensioner av ledarskap som visat sig ha betydelse för att ledning av förändring ska bli framgångsrik och vägledande strategier och koncept för hållbar utveckling av tillgänglig vård.

New model of leadership, Leadership Academy

Tillgänglig vård

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till team från verksamheter som tillsammans behöver skapa förutsättningar och praktiskt förbättra arbetssätten för att skapa bättre tillgänglighet. Minst tre och max tio deltagare i varje team.

Teamet bör innehålla de kompetenser som behövs för att stödja och leda utvecklingsarbetet:

  • chef/ledare för verksamheten, verksamhetsutvecklare
  • kompetens att bedöma och praktiskt prova bättre arbetssätt (ex. operationsplanerare, schemaläggare, sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, undersköterska etc.)
  • god inblick i uppföljningen av tillgängligheten (ex. ekonom, tillgänglighetssamordnare).

Om antalet sökande överstigen antalet platser kommer vi att göra ett urval som ger bästa möjliga sammansättning av gruppen. Bekräftelse om plats på utbildningen skickas ut inom en vecka efter sista anmälningsdag och fakturering sker efter utbildningen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Pia Lindberg, SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR