15 september 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Avtal inom räddningstjänstens område

SKR och Sobona erbjuder en grundkurs i kollektivavtalet RiB och Bilaga R till Allmänna Bestämmelser.

Anmäl dig

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och personalhandläggare som arbetar inom räddningstjänstområdet eller med avtalen.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge en grundläggande genomgång av de viktigaste bestämmelserna i RiB 22 och Bilaga R till Allmänna bestämmelser, samt i förekommande fall angränsande frågor. Kursen är i föreläsningsform med möjlighet för deltagarna att ställa frågor i chatt.

Medverkande

  • Donovan Häll, förhandlare, SKR.
  • Mattias Niinisari, förhandlare, Sobona.

Information

Vi ber er notera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning till kursen sker utifrån tidpunkt för anmälan och att fem deltagare från varje organisation är välkomna. Varje anmälan är avsedd för endast en deltagare och länk får inte spridas. Skulle platser finnas kvar efter sista anmälningsdatum kan möjlighet att anmäla fler finnas.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälningar. Er kursanmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person. Avanmälan och uppgifter om eventuell ersättare måste ske skriftligen till SKR Konferens senast dagen innan kursen.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Donovan Häll, förhandlare på SKR.

Mattias Niinisaari, förhandlare på Sobona.

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR