8 september 2022 till 16 december 2022 kl. 10.00-16.00

Barnrättsstrategutbildning

Utbildningen till barnrättstrateg är en fyradagars utbildning förlagd under drygt tre månader. Deltagarna får övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete.

Anmäl dig

Innehåll

Målet med utbildningen är att deltagarna ska ha tillägnat sig övergripande kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att implementera och tillämpa barnkonventionen i den egna verksamheten i praktiskt arbete. Utbildningen är indelad i fyra teoripass med mellanliggande zoom-möten.

Utbildningen innehåller teoripass, workshops, diskussioner och hemuppgifter.

Teoripass 1, 2 och 3 genomförs genom förinspelade lektioner samt med arbetsmaterial och hemuppgifter. Digitala möten med deltagarna kommer att ske under fyra tillfällen. Under de digitala mötena finns möjlighet att ställa frågor. Länkar till teoripassen kommer att skickas ut efter varje digitalt möte.

Utbildningens alla delar finns mer utförligt beskrivet i kursbeskrivningen. Deltagarantalet är begränsat till 50 personer.

Kursbeskrivning SKR Barnrättsstrategutbildning (PDF) Pdf, 159 kB.

Målgrupp

Personer inom kommuner och regioner som arbetar direkt eller indirekt med barn.

Gemensamma utbildningstillfällen

Under kursen träffas alla deltagare digitalt under fyra tillfällen. De tre första tillfällen träffas vi i Zoom. Det avslutande passet kommer ske fysiskt alternativt digitalt beroende på smittspridningen i samhället.

Introduktion: 8 september klockan 10.00-11.30

Handledning 1: 13 oktober klockan 9.00-12.00

Handledning 2: 18 november klockan 09.00-12.00

Handledning 3: 8 december klockan 09.00-16.00

Avslutande pass, del 4: 16 december 09.00-16.00 (fysiskt eller digitalt)

Medverkande

  • Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist SKR

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Marie Lundin Karphammar, SKR

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR