14 september 2022 kl. 09.00-12.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Digital inkludering i socialtjänsten

Ett seminarium om vad det innebär att arbeta med digital inkludering i socialtjänsten. Du får exempel från olika kommuner, myndighetsperspektivet och hur man arbetar med området i Danmark.

Anmäl dig

Innehåll

Ett seminarium om digital inkludering utifrån olika perspektiv. I ett alltmer digitalt samhälle blir frågan om digital inkludering och digitalt utanförskap centralt. Men vad innebär det egentligen att arbeta med digital inkludering? Hur kan vi gå mot ett mer digitalt samhälle för alla? Hur jobbar vi med att inkludera digitalt i dag? Under dagen får du exempel från olika kommuner, myndighetsperspektivet och hur vårt grannland Danmark arbetar med området.

Målgrupp

Dagen riktar sig till personer som arbetar inom socialtjänstens verksamheter men även relevant för andra inom kommunen. En sektorsövergripande fråga.

Program

09.00 - 09.05 Inledning

Pani Hormatipour och Klas Nilsson, SKR.

09.05-09.30 Erfarenheter från Danmark

Danmark satsade redan 2005 på Digitalt först. Digitaliseringsstyrelsen delar med sig av sina erfarenheter om hur de ser på den digitala medborgaren, var de står i arbetet med digital inkludering nu och de viktigaste lärdomarna hittills.

09.30-10.00 Trainstation i Örebro – en öppen digital mötesplats för alla åldrar

En öppen digital mötesplats för alla åldrar att mötas, inspireras och utveckla sin digitala kompetens. Vi får höra Trainstation berätta om hur deras arbete med att öka den digitala kompetensen hos alla åldrar kan leda till arbetsmöjligheter i en digital framtid, ökad integration i samhället och bättre självkänsla.

10.00 -10.10 Paus

10.10-10.40 Satsningar på att stärka brukare och medarbetares digitala kompetens i Uppsala

Uppsala kommun utsågs till Sveriges eHälsokommun 2022 för sina satsningar att stärka brukarens och medarbetarens digitala kompetens. Representanter berättar om arbete med Funk-IT för att stärka inflytandet och delaktigheten för enskilda och arbetet med supportstugor till medarbetare och chefer inom personlig assistans.

10.40-11.15 Digitalt utanförskap - en förstudie gjord av Storsthlm

Hur arbetar kommunerna i Stockholms län för att förhindra digitalt utanförskap? Vilka grupper berörs och hur arbetar man för att motverka att fler hamnar i utanförskap?

11.15-11.20 Paus

11.20-11.40 Vad gör myndigheterna för att främja digital inkludering i samhället?

Representanter från Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för digital förvaltning berättar om vilket stöd som finns för att arbeta med att stärka digital delaktighet och vad som skulle behövas göra ytterligare framåt.

11.40-11.55 Det digitala livet - en naturlig del av vår vardag

Eva Sahlén, samordnare på SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik, pratar om hur digitala tjänster är det ”normala” och vikten av att möjliggöra för personer att ta del av det digitala samhället. Många kommuner arbetar aktivt för att öka den digitala inkluderingen bland äldre och där pandemin har också bidragit till förändrade arbetssätt.

11.55-12.00 Avslut

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR