8 september 2022 kl. 10.30-11.45  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Erfarenhetsutbyte från införande av tjänste-ID och säker inloggning

Lomma kommun berättar om hur de arbetar med it-säkerhet, utifrån en helhetssyn. En ny lösning som tagits i drift i kommunen under 2022 är Nexus GO Workforce. Kommunen utfärdar nu säkra identiteter till sina anställda genom att ställa ut ett tjänste-ID. Detta leder till säkra inloggningar för bland annat vård och skola.

Anmäl dig

Utan en digital identitet i den offentliga förvaltningen kommer man inte vidare i den digitala transformationen. Det handlar om allt från signering av diverse dokument, MFA (förstärkt inloggning både mot interna system såsom externa) men också att kunna nyttja it-tjänster från regionen och staten. Precis som du privat har ett bankid mot olika tjänster är det avgörande att du har motsvarande tjänst i ditt arbete.

Seminariet är ett samarbete mellan SKR och Inera.

Målgrupp

Strateger och verksamhetsutvecklare inom kommunerna som ska införa lösningar för säker inloggning.

Medverkande

  • Patrik Flensburg, it- och Digitaliseringschef i Lomma kommun
  • Stefan Runneberger, Business Development, Nexus Group

Frågor om innehållet

Börje Shameti Lewin
Digitaliseringsstrateg skola, Inera
borje.shameti.lewin@inera.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR