Internkommunikation och kommunikativt ledarskap

Du får ta del av exempel på hur medlemmar arbetar framgångsrikt med internkommunikation. Du får också ta del av olika inspel på området kommunikativt ledarskap.

Innehåll

Hur skapar man en kommunikativ organisation och välinformerade medarbetare? På konferensen om intern kommunikation får du ta del av exempel på hur medlemmar arbetar framgångsrikt med internkommunikation och olika inspel på området kommunikativt ledarskap.

Målgrupp

Medlemskonferens för dig som arbetar med kommunikation i kommuner och regioner (inkl. kommunala bolag).

Program

13:00 – 13:05 | Inledning

13:05 – 13:35 | Nytt intranät med lärdomar från distansarbete

Pandemin har påskyndat den digitala omställningen genom nya arbetssätt och mer distansarbete. Användarvänlighet har varit högt prioriterat när Katrineholms kommun har gjort om sitt intranät. Fokus har varit att ha ett funktionellt intranät som underlättar medarbetarnas arbete med att leverera välfärd till medborgarna.

Medverkande

Felicia Sjöblom, kommunikatör, Katrineholms kommun

13:35 – 14:05 | Att undersöka internkommunikation

Hur synliggör vi värdet av internkommunikation? Mätning är ett sätt att visa resultat genom fakta och statistik. Hör mer om hur Helsingborg med mätning som grund skapat en bra plattform för att jobba vidare med rätt insatser.

Medverkande

Jessica Engvall, kommunikationschef, Helsingborgs stad

14:05 – 14:15 | Paus

14:15 – 14:40 | Instagram i internkommunikationen

I Region Västmanland fick regionens Instagramkonto en skjuts när fokuset flyttade från extern till intern kommunikation. I stället för rekrytering jobbar man nu med att skapa en gemenskap, stolthet och lärande mellan regionens verksamheter.

Medverkande

Sofie Pettersson, kommunikationsutvecklare, Region Västmanland

14:40 – 15:25 | Strategisk internkommunikation

Intern kommunikation är ofta ett outnyttjat kapital - hur tar man vara på den stora potentialen och vem har egentligen ansvar för den interna kommunikationen? Lär dig mer om hur struktur, strategi och uppföljning för intern kommunikation kan göra skillnad.

Medverkande

Susanne Dahlman, konsult

15:25 – 15:30 | Paus

15:30 – 16:00 | Från kommunikativt ledarskap till kommunikativ organisation

Malmö stad har i flera år arbetat aktivt med att utveckla chefers kommunikation med ledord som tillit, lyhördhet och tydlighet. Här berättar de hur arbetet med att utveckla chefers kommunikation har gått till.

Medverkande

 • Heléna Thorsson, kommunikationsstrateg, Malmö stad
 • Fredrika Swedenborg, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

16:00 – 16:25 | Kommunikativt ledarskap i praktiken

Inspel från kommuner och regioner som har ett - eller jobbar med ett - kommunikativt ledarskap.

Medverkande

 • Sofia Sköld, kommunikatör, Kalmar kommun
 • Kristina Andrén, verksamhetschef för kost- och lokalservice, Borlänge kommun
 • Susanne Dahlman, konsult
 • Georgios Katsikiotis, enhetschef, kundserviceenheten, Nacka kommun

16:25 – 16:30 | Avslutning

Medverkande

 • Felicia Sjöblom, kommunikatör, Katrineholms kommun
 • Jessica Engwall, kommunikationschef, Helsingborgs stad​
 • Sofie Pettersson, kommunikationsutvecklare, Region Västmanland
 • Susanne Dahlman, konsult
 • Heléna Thorsson, kommunikationsstrateg, Malmö stad
 • Fredrika Swedenborg, kommunikatör, fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
 • Sofia Sköld, kommunikatör, Kalmar kommun
 • Kristina Andrén, verksamhetschef för kost- och lokalservice, Borlänge kommun
 • Georgios Katsikiotis, enhetschef, kundserviceenheten, Nacka kommun

Praktisk information

 • Konferensen genomförs digitalt.
 • I priset ingår en webblänk till sändningen samt tillgång till all dokumentation i sex månader efter avslutad konferens.
 • Kan du inte delta den aktuella dagen men vill få tillgång till videon från sändningen och dokumentationen i efterhand, anmäl dig även då via anmälningsknappen.

Teknik

 • Konferensen kräver att du har tillgång till egen dator.
 • Konferensen kräver att du har tillgång till en stabil internetuppkoppling.

Informationsansvarig

 • Sanna Ranman
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR