OBS! Evenemanget är avslutat!10 oktober 2022 kl. 08.45-09.45

Jag vill vara digital men jag kan inte – skapa digitalisering för alla 

Ofrivilligt digitalt utanförskap kan skapas av bristande bredbandsutbyggnad, brist på rätten till BankID och andra infrastrukturella skillnader. Seminariet belyser problematiken och pekar på lösningar.

Anmäl dig

Innehåll

Under eMedborgarveckan arrangerar SKR seminarier med olika teman kring digitalt utanförskap. Det här seminariet tar upp hur utanförskap kan uppstå pga bristande infrastrukturella förutsättningar, både sådant som bredbandsutbyggnad och mobiltäckning men också tillgången till digital identitet och annat. Vi lyfter några hinder men också vad som pågår nationellt och lokalt för att hitta lösningar.

Målgrupp

 • Förtroendevalda
 • Anställda i kommuner och regioner

Program

 • Vad är digitalt utanförskap och hur ser det ut? Vilka hinder skapas pga bristande infrastrukturella lösningar.
 • Bredbandsutbyggnad och skillnader i landet.
 • Digital identitet för individer med ställföreträdarskap, nyanlända, individer med samordningsnummer med flera
 • Förslag till lösningar på nationell och lokal nivå.

Medverkande

 • Anders Nordh, SKR
 • Patrik Sundström, SKR
 • Annika Londono, SKR
 • Emma Ström, SKR
 • Kalle Larsson, SKR

Fler seminarium under eMedborgarveckan

11 oktober: Trainstation - att använda digitalisering för att öka inkluderingen i samhället

12 oktober: På väg mot Nära vård- men kan förutfattade meningar vara ett hinder

13 oktober Digitala samhällshinder - Bibliotekens roll som lösningsaktör

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR