OBS! Evenemanget är avslutat!13 oktober 2022 kl. 14.00-16.00

Lärdomar och erfarenheter av sommarbemanningen - Tema 3

Digital träff om kompetensförsörjning i samverkan. Vilka lärdomar och erfarenheter har ni dragit av sommarbemanningen och hur kan samverkan underlätta?

Anmäl dig

Målgrupp

  • Arbetsgivarrepresentanter inom kommuner och regioner med ansvar för samverkan och/ eller kompetensförsörjning.
  • Förhandlings-, personalchefer och/ eller HR-partners.

Innehåll

SKR genomför en tredje omgång digitala dialogträffar utifrån samverkan. Under de tidigare träffarna hösten 2021 och våren 2022 fokuserades på frågor, svårigheter och utmaningar om samverkan och samverkansavtalet. Under hösten 2022 är temat kompetensförsörjning och på vilket sätt de olika samverkansarenorna från dialog chef medarbetare, arbetsplatsträffar, APT, till samverkansgrupper kan tillvaratas. Vill du vara med?

  • Digitala träffar om kompetensförsörjning i samverkan.
  • Fem digitala träffar på vardera två timmar med givna teman.
  • Kunskaps- och erfarenhetsutbyte för arbetsgivare inom kommuner och regioner utifrån utmaningar och frågor om samverkan och kompetensförsörjning.

Medverkande

Inledning, VGR om den regiongemensamma semesterplaneringsprocessen i förhållande till produktionsplanering samt omfallsplaneringen, att jämna ut belastning genom att styra om produktion till där kapacitet finns.

  • Lars Wingfors, HR-strateg, VGR och Ari Kokko, HR-strateg, VGR
  • Avslutning, Carola Lundberg, SKR.

Alla träffar

Information om tema och anmälningslänk till respektive träff.

Information

Hur du anmäler dig till respektive träff

Du anmäler ditt intresse att delta på en träff genom att ange en till tre frågor som är angelägna för dig att diskutera utifrån det fastlagda temat. Du som anmäler dig till en träff förväntas vara aktiv och förberedd att diskutera aktuellt tema.

SKR som arrangör sammanställer de olika frågorna som kommit in och skickar ut en teamslänk så snart tillräckligt många anmält sig till en tematräff. Max två representanter per kommun eller region per tematräff. Tematräffarna kommer som minst ha plats för 20 deltagare. Det är kostnadsfritt. Först till kvarn gäller!

Form

Varje tematräff inleds med ett anförande på ca 10-20 minuter. Som deltagare slussas du därefter ut i en mindre grupp om max tio deltagare för att möjliggöra aktivt deltagande och dialog. Gruppdialogerna leds av en samtalsledare från Arbetsgivarpolitiska avdelningen, SKR. Antalet deltagare per tematräff kan variera beroende på hur många samtalsledare som är med från SKR.

Dialogträffarna ger SKR möjlighet till att få bättre kännedom om era utmaningar och behov på hemmaplan. SKR får samtidigt bättre kunskap om hur de kan bidra i ert arbete med kompetensförsörjning.

Mer information om Samverkansavtalet

SKRs arbete med personal- och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningsstrategier

Informationsansvarig

  • Christin Granberg
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR