15 september 2022 kl. 13.00-16.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Ledarskapsprogram Nära vård

SKR erbjuder dig som är chef, ledare eller förtroendevald ett ledarskapsprogram i Nära vård. Fyll på med kunskaper i att leda storskalig förändring där vi äger de komplexa frågorna tillsammans. Utbildningen sker under fyra tillfällen varav det första tillfället äger rum 15 september.

Anmäl dig

Innehåll

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård både nödvändig och önskvärd. I Nära vård ger hälso- sjukvården och omsorgen invånarna stöd till ett gott liv med god hälsa och finns nära människors liv och vardag.

Omställningen berör hela vården och omsorgen. För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan region och kommun och mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.

Det innebär att ett uthålligt och modigt förändringsledarskap är centralt. Men vad är det? Hur driver och leder vi utveckling i ett komplext system? Hur gör andra?

Utbildningen genomförs digitalt och ger tillfälle till fördjupning och reflektion. Vi kan också tipsa alla deltagare om att under programmets gång knyta kontakter med och samarbeta med andra personer lokalt och regionalt för att tillsammans driva omställningen.

Målgrupp

  • Chefer och ledare inom vård, omsorg, HR, ekonomi, verksamhetsutveckling eller liknande i kommuner och regioner med uppdrag att leda omställningen.
  • Du som arbetar med innehållet i högre utbildning och verksamhetsförlagd utbildning.
  • Förtroendevalda med heltidsuppdrag eller som ingår som ledamöter i presidier inom vård och omsorg i kommuner och regioner.

Kursdatum

Utbildningen pågår under fyra tillfällen under hösten. Kallelse och program skickas ut före varje tillfälle. Länken till sändningarna skickas ut ett par dagar innan.

Att formera oss - dag 1

Seminarium 15 september 13.00-16.00

Internationell utblick - dag 2

Inspirationsseminarium 4 oktober 15.00 -16.30

Att komma i görande - dag 3

Seminarium 10 november 13.00 - 16.00

Att bli uthålliga - dag 4

Seminarium 30 november 13.00 - 16.00

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anneli Jäderland, handläggare SKR
Marie Blom Niklasson, handläggare SKR

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR