OBS! Evenemanget är avslutat!4 februari 2022 kl. 07.30-08.30

Nära vårds forskningsfrukost februari

Första fredagen varje månad bjuder Nära vård SKR in till en digital frukostföreläsning om aktuell forskning inom Nära vård-området, följt av en kort reflektions- och frågestund. Denna gång handlar det om kontinuitet.

Anmäl dig

Innehåll

Länge har vården arbetat för att komma närmre invånare och patienter och fokusera insatserna mera på personcentrering än på produktion, men helt lätt är det inte. Stiftelsen Leading Health Care, LHC, har i olika uppdrag för SKR undersökt förutsättningar och svårigheter med att gå från projekt till vardag samt från enstaka insatser till systematisk omställning. Det innefattar också utmaningarna med att mäta effekter och att bygga in framtidens arbetssätt i strukturer och styrsystem.

Vid denna forskningsfrukost får du ta del av de resultat och insikter som LHC har bidragit med, bland annat i rapporterna ”Lärdomar från utvärdering av Nära vård” och ”Nära vård – Nya sätt att utvärdera ändamålsenlighet och systemeffekter”.

Lärdomar från utvärdering av Nära vård

Nära vård- Nya sätt att utvärdera ändåmålsenlighet och systemeffekter

Målgrupp

Alla som är intresserade av Nära vård och dagens ämne.

Medverkande

  • Hans Winberg, Generalsekreterare Leading Health Care, LHC
  • Anna Krohwinkel, Forskningschef, biträdande generalsekreterare LHC
  • Jon Rognes, Forskningsledare LHC

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.