OBS! Evenemanget är avslutat!25 oktober 2022 till 27 oktober 2022 kl. 14.00-15.00

Persontrafik 2022

Välkommen den 25-27 oktober till en mötesplats för dig som arbetar med kollektivtrafik, färdtjänst och skolskjuts.

Anmäl dig

Innehåll

I oktober 2022 får persontrafikbranschen åter möjlighet att träffas i Stockholm. Det har då hunnit gå fyra år sedan senast och mycket har hänt under de här åren. Nya erfarenheter, tuffa utmaningar och nya lösningar har vuxit fram. Persontrafik 2022 blir mötesplatsen då branschen samlar ny kraft och blickar framåt.

Persontrafik arrangeras av Stockholmsmässan och Svenska Mässan. SKR är medarrangör till Persontrafik, tillsammans med ett flertal branschaktörer.

För hela arrangemanget finns tre- och endagarsbiljetter.

Tiden för Färdtjänst- och Skolskjutsdagarna är lunch-lunch den 26-27 oktober 2022. För dessa målgrupper finns specialbiljetter.

Biljetter finns på
Persontrafiks webbplats.

Målgrupp

Mässan och konferensen riktar sig till dig som arbetar med kollektivtrafik, samt färdtjänst och skolskjuts.

Program

Program kommer att presenteras våren 2022 på Persontrafiks webbplats.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Sara Rhudin, sakområdesexpert

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR