Artikeln publicerades 17 januari 2022

Risker och konsekvenser av hot och hat – skillnad mellan kvinnor och män i politiken

SKR har, genom en djupanalys av data från bland annat Politikernas trygghetsundersökning (PTU), studerat skillnader i hot och hat mot förtroendevalda vad gäller risken att utsättas. Analysen visar betydliga skillnader vad avser risk och konsekvenser.

Filmen är 1 timme och 34 sekunder lång.

Sammanfattningsvis visar analysen betydliga skillnader vad avser risk och konsekvenser. Borås stad berättar om deras arbete för att möta hot och hat mot förtroendevalda, men också hur de bygger systematik med bland annat att identifiera otillåten påverkan.

Medverkande

  • Edith Ringmar af Forselles, Statistiker, SKR
  • Magnus Jacobsson, Handläggare, SKR
  • Peder Englund, Avdelningschef CKS -Centrum för kunskap och Säkerhet, Borås stad
  • Anna Lena Pogulis och Greta Berg, programledare, SKR

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner som arbetar med säkerhetsfrågor eller andra som arbetar med stöd till förtroendevalda.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Anna-Lena Pogulis, handläggare

Greta Berg, handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR