OBS! Evenemanget är avslutat!11 oktober 2022 kl. 08.45-09.45

Trainstation - att använda digitalisering för att öka inkluderingen i samhället

Trainstation i Örebro rustar genom nya digitaliseringsförmågor personer som lever i ett ekonomiskt, socialt eller kulturellt utanförskap. Ta del av deras arbete.

Anmäl dig

Innehåll

Under eMedborgarveckan arrangerar SKR seminarier med olika teman kring digitalt utanförskap. Vid detta seminarium får du ta del av Örebro kommuns initiativ Trainstation. Här arbetar man med att rusta de som lever i ett ekonomiskt, socialt eller kulturellt utanförskap genom att ha koll på nya digitala förutsättningar och ge nya digitaliserade förmågor som skapar värde. Detta leder till att ungdomar som har svårt att få sina första jobb nu hittar nya vägar att ta sig in i arbetsmarknaden.

Målgrupp

 • Förtroendevalda
 • Anställda i kommuner och regioner

Program

 • Introduktion: Vad menar vi med digitalt utanförskap och inkludering och varför vill SKR uppmärksamma det?
 • Vad innebär det inom socialtjänstens området?
 • Presentation av verksamheten Trainstation i Örebro kommun

Medverkande

 • Anders Nordh, SKR
 • Johan Cedermark, Örebros kommun
 • Karin Falck, SKR

Fler seminarium under eMedborgarveckan

12 oktober: På väg mot Nära vård- men kan förutfattade meningar vara ett hinder

13 oktober Digitala samhällshinder - Bibliotekens roll som lösningsaktör

Informationsansvarig

 • Hanna Lundborg
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR