OBS! Evenemanget är avslutat!28 mars 2023 kl. 09.30-15.30

Trend- och omvärldsanalys, Stockholm

Vilka trender och omvärldsfaktorer kommer påverka kommuner och regioners verksamheter framöver? Du är välkommen till en workshop där SKR tillsammans med er spanar mot 2035.

Anmäl dig

Innehåll

SKR tar regelbundet fram framtidsanalyser.

Vägval för framtiden - 10 trender

Under workshopen kommer vi arbeta systematiskt med en metod för omvärldsanalys för att staka fram de mest troliga/sannolika trenderna och omvärldsfaktorerna som kommer påverka våra verksamheter framåt. Workshopen kommer innehålla; trendspaning för att fånga de rörelser vi ser i samhället, trendanalys utifrån tidshorisont och sannolikhet, samt konsekvensanalys och påverkan på våra verksamheter.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner från kommuner och regioner som arbetar med långsiktig planering, trend- och omvärldsanalys eller har ett intresse av frågorna och vill lära sig metoden. Ingen förkunskap krävs.

Medverkande

  • Lisa Lindell, sakkunnig avdelningen ekonomi och styrning på SKR
  • Linda Persson Melin, sakkunnig avdelningen ekonomi och styrning på SKR

Fler tillfällen erbjuds

Trend- och omvärldsanalys, på plats i Malmö 30 mars

Trend- och omvärldsanalys, på plats i Göteborg 4 april

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.