Publicerad 14 mars 2021

Politisk organisation

SKR är en politiskt styrd organisation. Kongressen är SKR:s högsta beslutande organ. Kongressen anger inriktningen för SKR:s arbete och utser styrelse och ordförande.

Mellan kongresserna leder styrelsen det politiska arbetet. Till sitt stöd har styrelsen förtroendevalda politiker i delegationer och beredningar.

Organisationsschema över SKR:s politiska organisation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Karin Särnå
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset