Publicerad 18 oktober 2021
Nyhet

Överenskommelse om mobilitetsstöd för folkhögskoledeltagare

Den 15 oktober beslutade SKR:s styrelse att rekommendera regionerna att godkänna och underteckna en överenskommelse om mobilitetsstöd för deltagare på folkhögskolor som studerar utanför länet.

Anders Knape

Anders Knape

Folkhögskolorna som utbildningsform finansieras av staten och delvis av regionerna. För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna länet finns en finansieringsmodell mellan regionerna som kallas mobilitetsstöd.

Överenskommelsen föreslås gälla samtliga Sveriges regioner och beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala. Den avser både rörelsedrivna folkhögskolor och regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen beskriver också Folkbildningsrådets administration av mobilitetsstödet samt reglerar vilka ersättningsbelopp som ska gälla.

− Det är en viktig framgång att vi har lyckats få till en finansieringsmodell som vi bedömer att alla regioner kommer att ansluta sig till.Det minskar administrationen hos våra medlemmar avsevärt och bidrar till en enkelhet, stabilitet och ger mer förutsägbarhet för regionerna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utbudet av profiler och inriktningar vid folkhögskolor skiljer sig mellan regioner och genom stödet ges deltagare tillgång till ökade valmöjligheter vilket stärker möjligheterna till kompetensuppbyggnad oavsett var i landet man bor.

Läs vidare

Sakkunnig

Louise Andersson
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.