Publicerad 30 augusti 2022
Nyhet

Fakta om förtroendevalda 2018 och inför valet 2022

Det finns fler registrerade partier, men färre kandidater och kommunerna har färre ledamöter i fullmäktige. Det framgår av SKR:s sammanställning inför valen till kommuner och regioner.

Foto

Inför valet har SKR sammanställt fakta, baserat på siffror från SCB och Valmyndigheten, för att uppmärksamma de 310 valen till kommuner och regioner. I sammanställningen finns, för respektive län, fakta om fullmäktiges sammansättning utifrån kön, ålder, antal och eventuella förändringar av storleken på fullmäktige inför kommande mandatperiod samt antal kandidater och partier som ställer upp i valet 2022.

Fler folkvalda i regionerna och färre i kommunerna

Inför kommande mandatperiod ökar nio kommuner storleken på fullmäktige medan 24 kommuner minskar på antalet ledamöter. Sju av de nio kommunerna som ökar antalet fullmäktigeledamöter finns i de största länen Skåne, Stockholm och Västra Götaland. Störst ökning med tio ledamöter sker i Falkenberg, Lidingö, Sigtuna och Trelleborg. Bland de kommuner som minskar antalet fullmäktigeledamöter finns fem kommuner i Skånes län och fyra kommuner i Norrbottens län. Av de som minskar sitt fullmäktige har tio kommuner färre än 10 000 invånare.

Region Uppsala är den enda regionen som kommer att öka fullmäktiges storlek, med 30 ledamöter. Region Västernorrland är den enda regionen som istället kommer att minska antalet ledamöter, med sex stycken.
Antalet folkvalda i regionernas fullmäktigeförsamlingar kommer totalt att vara 24 ledamöter fler kommande mandatperiod (1 720 ledamöter). I kommunerna blir det däremot knappt hundra färre folkvalda s i fullmäktige (12 604 ledamöter).

Fler registrerade partier men färre kandidater

Jämfört med valet 2018 ser det ut att bli cirka 1 400 färre som kandiderar till kommunfullmäktige och cirka 170 fler som kandiderar till regionfullmäktige enligt Valmyndighetens statistik i mitten av augusti. Siffrorna kan ändras då kandidater kan lämna in sitt samtycke till kandidaturen fram till två dagar före valdagen.

Antalet partier som ställer upp till valet har ökat jämfört med förra valet. Enligt Valmyndigheten är 100 partier anmälda till riksdagsvalet, 122 partier till regionfullmäktige och 321 partier till kommunfullmäktige. Eventuellt kan det tillkomma något parti, då handläggning av sent inkomna ärenden fortfarande pågick vid hämtningstillfället. Merparten av kommunerna har, oavsett kommunstorlek, strax under 90 olika partier som ställer upp i valet.

Fler män än kvinnor är förtroendevalda

Under innevarande mandatperiod har i genomsnitt 43 procent av de förtroendevalda varit kvinnor och 57 procent män i kommunerna. På regionsidan är könsfördelningen jämnare, med 48 procent kvinnor och 52 procent män. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare bland yngre jämfört med äldre.

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Lidhamn
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR