Publicerad 21 september 2022
Nyhet

Var tredje röstade olika lokalt jämfört med riksdag

Valdeltagandet minskade, var tredje röstdelade och mandatfördelningen i kommuner och regioner är fortfarande osäker. Det är några av SKR:s slutsatser en vecka efter valet.

Foto

Det slutgiltiga valresultatet för kommuner och regioner dröjer. Något som redan kan konstateras är att Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har tappat röstandelar medan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna är de partier som har ökat mest jämfört med valen till kommun- och regionfullmäktige 2018.

Utifrån det preliminära valresultatet ser Liberalerna och Miljöpartiet ut att tappa representation i 31 respektive 32 kommuner. Kristdemokraterna verkar däremot komma in i 15 nya kommuner. På regionsidan ser Liberalerna och Miljöpartiet också ut att tappa mandat i sju respektive sex regioner.

Under hösten formeras kommande mandatperiods styren i kommuner och regioner. De nyvalda fullmäktigeförsamlingarna sammanträder första gången i oktober. Fullmäktige kommer därefter välja ledamöter och ersättare till styrelse och nämnder samt dess ordförande och vice ordförande.

Minskat valdeltagande

Det preliminära valdeltagandet visar att 84,2 procent av de röstberättigade har röstat till riksdagen, 80,1 procent till regionen och 80,4 procent till kommunen. I det regionala och lokala valet innebär det en nedgång på cirka fyra procentenheter jämfört med föregående val. Högst valdeltagande till kommunvalet 2022 ser det ut att ha blivit i Lomma, Vellinge och Öckerö och lägst i Haparanda, Botkyrka och Södertälje, enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten.

Allt fler förtidsröstar och röstdelar

47,5 procent av de som har röstat valde att förtidsrösta. En ökning med cirka tre procentenheter jämfört med valet 2018. Trenden om röstdelning håller också i sig. Var tredje väljare ser ut att ha röstdelat, det vill säga ha röstat på olika partier i kommun, region och riksdag och så såg det ut även vid förra valet. Den vanligaste anledningen till röstdelning är enligt forskare att väljaren har olika preferenser i olika sakfrågor. Det visar också att väljaren tenderar att sätta sig in i alla tre valen.

Fyra kommunala folkomröstningar har genomförts i samband med allmänna valet. I Söderhamn har två folkomröstningar genomförts om havsbaserad vindkraft, i Halmstad har invånarna fått folkomrösta om en hotellbyggnad och i Trelleborg om en ny infart till hamnen.

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
Handläggare

Martin Lidhamn
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.