Publicerad 7 februari 2023

SKR i debatten

Här hittar du debatt- och blogginlägg som SKR har publicerat, samt alla vd-krönikor.

  • Omställningen till nära vård pågår just nu, överallt

    Omställningen till nära vård pågår i kommuner och regioner i hela landet. Hur omställningen går till skiljer sig åt beroende på de lokala behoven och förutsättningarna. Men det är viktigt at... Blogg Nära vård
  • Verklig förändring kräver lokal förankring

    Regeringens ambitioner under ordförandeskapet är positiva. Det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma förändring. Debatt Internationellt

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR