Publicerad 21 april 2020
Debatt

Stärk vården med dem som nu blir arbetslösa

Bekämpningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle. Välfärdens verksamheter är mycket ansträngda och fokus ligger på att stoppa smittspridning, vårda sjuka och rädda liv. Bemanningen inom hälso- och sjukvården och i äldreomsorgen är pressad sedan länge och rekryteringsbehoven är stora.

Porträtt av Tobias Baudin och Anders Knape

Tobias Baudin och Anders Knape

Samtidigt ser vi att arbetslöshetssiffrorna på svensk arbetsmarknad stiger för varje dag som går. Det finns företag i andra branscher som tvingas varsla, permittera eller säga upp sina anställda när efterfrågan på deras tjänster praktiskt taget helt försvunnit.

SKR och Kommunal har som parter på svensk arbetsmarknad alltid tagit, och kommer att fortsätta ta, ett stort ansvar för att klara kompetensförsörjningen i vård och omsorg om äldre. Vi har genom åren tillsammans genomfört en rad olika åtgärder för att locka fler till våra yrken och stärka kompetensen hos nuvarande och framtida medarbetare.

Mitt i denna svåra kris ser vi ändå tillsammans möjligheter. När personal i andra sektorer och yrken varslas och permitteras, finns potential att kunna hjälpa till och rekrytera en del av dessa till vård och omsorg. Med kompetens- och yrkesväxling som både är snabb och långsiktigt hållbar kan vi både göra en arbetsmarknadsinsats och samtidigt stärka den framtida kompetensen i våra yrken.

Vi föreslår därför gemensamt att regeringen nu skjuter till pengar till en ny satsning för att få fler in i yrken som vårdbiträde och undersköterska. Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner har utvecklat ett färdigt förslag som både bygger på en insats av landets kommuner och en rejäl satsning av regeringen. Det kommer att bidra till att stärka kvaliteten i vård och omsorg, och samtidigt skapa tydliga och kvalitativa vägar in i vård och omsorg. En förstärkt bemanning är också en central insats för att förbättra arbetsmiljön för dem som redan arbetar i välfärden.

Vårt gemensamma förslag till regeringen omfattar tre lika viktiga delar:

  1. Arbetsgivare i kommuner och regioner rekryterar permitterade, varslade, uppsagda samt arbetslösa från andra branscher till vård och omsorgsverksamheterna. Arbetsgivarna tar ansvar för en bra introduktionsutbildning med en provanställning, som blir en ingång till fortsatt utbildning och tillsvidareanställning på heltid inom vård och omsorg.
  2. Arbetsgivare i kommuner och regioner kan växla upp redan anställda som idag arbetar på visstid till tillsvidareanställningar på heltid. Om dessa saknar rätt utbildning för en tillsvidareanställning, ges möjlighet att kombinera en utökad anställning med utbildningsinsatser.
  3. Regeringen finansierar ersättningen för lönekostnaden för den delen av arbetstiden som utgörs av studier, förslagsvis upp till 50 procent. Utbildningen ska ske inom ramen för heltidsanställningen, på betald arbetstid. Studierna kan starta redan i september i år så att personerna kan arbeta under den stundande sommaren. Utbildningen ska ske i enlighet med de så kallade nationella yrkespaketen till vårdbiträde och undersköterska.

Enligt våra beräkningar, där vi antar att cirka 10 000 personer ska omfattas av satsningen, skulle den totala kostnaden för staten bli drygt två miljarder kronor för åren 2020-2021. Även kommunerna gör en betydande investering.

Vi är övertygade om att den här satsningen kan bidra till att stärka kvaliteten i verksamheten, öka andelen heltids- och tillsvidareanställningar samt förbättra arbetsmiljön för befintlig personal genom en tryggare bemanning. Det är dessutom en utmärkt insats i ett mycket svårt arbetsmarknadsläge.

För oss är det självklart att den här satsningen behöver bli verklighet, och vi hoppas och tror att regeringen gör samma bedömning. Då kan vi tillsammans bidra till att stärka bemanningen i en vård och omsorg som just nu gör sitt yttersta och mer därtill för att hela vårt land ska klara krisen.

Tobias Baudin, ordförande Kommunal

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Artikeln publicerades i Aftonbladet den 21 april 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR