Publicerad 5 maj 2021

Att leda försäkringsmedicin

De senaste åren har försäkringsmedicin fått större uppmärksamhet inom hälso- och sjukvården och ingår även som ett nationellt programområde inom regionernas system för kunskapsstyrning. Socialstyrelsen är också tydlig med att sjukskrivning ska vara en medveten och integrerad del av vård och behandling med samma krav på vetenskap och beprövad erfarenhet som sjukvården i övrigt har.

Som all övrig sjukvård kräver det försäkringsmedicinska arbetet ett ledningssystem där en effektiv och kvalitetssäkrad sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess är inkluderad. Det bidrar också till en bättre arbetsmiljö och ett stöd i det försäkringsmedicinska arbetet, på både verksamhetsnivå och regional nivå.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.