Publicerad 21 december 2021

Olika typer av trakasserier på nätet

Skriften har skrivits av FOI på uppdrag av SKR i syfte att försöka skapa ett gemensamt språk med en gemensam terminologi och samtidigt beskriva de vanligaste taktikerna för att trakassera någon på nätet. Det finns behov av att ta till sig information och kunskap och omsätta den i sitt eget handlande.

Ett gemensamt språk kan ge förståelse för vilka taktiker som finns men ger också en grund för de viktiga samtal som vi gemensamt behöver föra för att sprida kunskap, öka medvetenhet och därmed möjliggöra en respektfull dialog i det demokratiska samtalet. Det är ett första steg till att vi tillsammans kan utgöra en motståndskraft till det hat och de trakasserier som skrivs på nätet.

Ladda ner rapporten (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna-Lena Pogulis
    Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Byt ut mig!!!!!!!