Publicerad 26 augusti 2019

Revision i kommunala samverkansorgan

Skriften behandlar revisionen i samverkansorganen i syfte att stärka och utveckla den. Huvudsakliga utmaningar identifieras tillsammans med förslag och inspiration till förändring och utveckling. Skriften lyfter också de frågor som särskilt riktar sig till huvudmännen vad gäller revisionens organisation och finansiering, möjligheten att åstadkomma en synkroniserad ansvarsprövning samt vikten av att utveckla samråd, förankring och kommunikation.

Kommuner och regioner bedriver alltmer verksamhet i samverkansorgan - gemensamma nämnder, kommunalförbund, delägda aktiebolag, gemensamma stiftelser, ekonomiska och ideella föreningar och andra delägda företag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR