Publicerad 27 juni 2022

Uppföljning av CEMR-deklarationen i Sverige

2006 antogs den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå, även kallad CEMR-deklarationen. 114 kommuner och 20 regioner i Sverige har undertecknat den. För att få en övergripande bild av deklarationens betydelse för jämställdhetsarbetet i svenska kommuner och regioner, har SKR låtit genomföra en nationell uppföljning av arbetet med deklarationen och i samband med detta även inventerat undertecknarnas behov av stöd i arbetet med den. Uppföljningen har genomförts av WSP Advisory, vars slutsatser och rekommendationer redovisas i föreliggande rapport.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR