Publicerad 24 oktober 2023

Utvecklingen av befolkningen i olika befolkningsgrupper

Antalet personer i olika grupper av befolkningen har betydelse både för kommunsektorns kostnader för vård–skola–omsorg liksom för sektorns intäkter.

För intäkterna är särskilt storleken på gruppen mellan 20 och 66 år viktig. Och för att ha en balans mellan kostnader och intäkter är det viktigt att gruppen mellan 20 och 66 år är betydligt större än de andra grupperna sammantaget (som för det mesta inte arbetar).

Diagrammen har SCB:s senaste befolkningsprognos från april 2022 som underlag. Observera att de två diagrammen har olika skalor på y-axeln för att linjerna ska synas tydligt.

Befolkningsdiagram

Demografisk utveckling i åldersgrupperna 0–5, 6–15, 16–19 samt 67–79 och 80+ år.

Källa: Statistiska centralbyrån, 2022-04-13, utfall till och med 2021.

Demografisk utveckling i åldersgrupperna 20–66 år samt totala befolkningen.

Befolkningen: uppgifter och prognoser hos SCB

Statistiska centralbyrån har sina befolkningsprognoser tillgängliga på sin webbplats. Det går att välja mellan sju olika tabeller med folkmängd, födda, avlidna, inflyttade eller utflyttade både inrikes och utrikes, per kommun eller län, kön, ålder och slutdatum.

Befolkningsprognoser, SCB

Informationsansvarig

  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.