På Väntetider i vården finns sammanställd statistik över väntetider och tillgänglighet till svensk hälso- och sjukvård utifrån den lagstadgade vårdgarantin. Statistiken är öppen för alla att ta del av men är främst riktad till beslutsfattare och utövare inom hälso- och sjukvård, politiker och samhällsbevakare.

Vårdgarantiläget i Sverige, alla regioner

Mer statistik om vårdgarantiläget

Vad innebär vårdgarantin?

Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet, du som patient ska:

  • Få kontakt med primärvården inom 0 dagar.
  • Få en medicinsk bedömning inom 3 dagar.
  • Få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
  • Efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar.

Mer om vårdgarantin