Publicerad 25 april 2022

Tillgänglighet över tid

Här kan du se förändringar över tid för tillgänglighet till vården, hur antalet väntade/genomförda besök och operationer/åtgärd har förändrats.

Här kan du också se hur andelen patienter som får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar för besök hos specialist förändrats. Och om andel besök på enhet i primärvården förändras samtidigt som besök på distans eller videobesök ökar? Nedan finns grafer och diagram för att belysa detta.

Tillgänglighet över tid inom primärvård

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få en medicinsk bedömning inom tre dagar i primärvården. Graf och tabell visar hur utvecklingen sett ut i primärvården från 2019 och framåt för genomförda besök. De visar det totala antalet genomförda besök, men också fördelningen mellan olika besökstyper som:

  • besök enhet
  • besök distans
  • hembesök
  • telefon-/brevkontakt.

Genom att använda filterfunktionen och muspekaren på diagrammet kan du få mer detaljerad information.


Tillgänglighet över tid inom specialiserad vård – första besök och operation/åtgärd

Enligt den nationella vårdgarantin ska alla patienter få ett första besök eller operation/åtgärd i den specialiserade vården inom 90 dagar. I graferna kan man se data från 2014 och framåt för måluppfyllelsen, det vill säga andel väntande patienter men också genomförda besök/operation/åtgärder inom 90 dagar. Genom att använda filterfunktionen och muspekaren på diagrammet kan du få mer detaljerad information. Graferna är anpassade för att visa historik från 2014 och framåt och har därför ett begränsat innehåll jämfört med den utökade modellen.

Länk till sidan utökad uppföljning av specialiserad vård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården