21 juni 2018
Prenumerera på SFTI

Svefaktura och PEPPOL BIS Billing

Sedan 2004 rekommenderar SFTI Svefaktura 1.0 som standard för enkel e-faktura. En andra version, Svefaktura BIS 5A 2.0, rekommenderas sedan februari 2014. Den senaste verstionen är PEPPOL BIS Billing 3.0 som fastställdes i maj 2018, den kommer att bli obligatorisk för köpare i offentlig sektor från och med 1 april 2019.

Svefaktura 1.0 är framtagen med fokus på att den ska vara enkel och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjlig. Svefaktura 1.0 kräver inte några avancerade system utan kan användas med en mängd vanligt förekommande faktureringsprogramvaror.

Svefaktura BIS 5A 2.0 är mer omfattande än Svefaktura 1.0. och bättre vid fakturering vid gräns. PEPPOL BIS Billing 3.0 är en vidareutveckling som följer den europeiska fakturastandarden EN 16931.

Svefaktura  innehåller referens till en beställare hos köparen eller till beställningen. Referensen används för att styra fakturan automatiskt till den person som ska kontrollera den eller för automatisk ordermatchning. E-fakturor har många fördelar gentemot skanning då vissa automatiska kontroller kan göras, styrningen blir enklare och den kan matchas mot elektroniska beställningar; fakturaskanningen kommer för övrigt att upphöra i offentlig sektor genom krav på e-fakturering.

Alla fakturaformat kan användas fristående men även som en del i integrerad e-handel inom SFTI Svehandel eller SFTI/ESAP 6.

Användningsområde

Svefakturan 1.0 kan användas i alla branscher och passar bra för leverantörer som inte har så stora volymer.

Svefaktura BIS 5A 2.0 passar både för mindre volymer och för mer omfattande volymer. Den kan även användas lättare för gränsöverskridande handel. För fallet att e-fakturor skickas via PEPPOLs infrastruktur har utfasning av BIS 5A 2.0 annonserats från 2019-12-31.

Köpare i offentlig sektor måste enligt lagkrav kunna ta emot fakturor enligt formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 från och med 1 arpil 2018. De som använder PEPPOLS infrastruktur kan redan nu registrera sig som mottagare av fakturor enligt PEPPOL BIS Billing och från 18 april 2019 blir formatet obligatoriskt vid registrering.

Leverantörer till offentlig sektor blir skyldiga att fakturera elektroniskt vid inköp som görs från 1 april 2019. Det elektroniska format som då ska användas är PEPPOL BIS Billing 3.0 eller annat avtalat format (som till exempel Svefaktura 1.0 eller Svefaktura BIS 5A 2.0)

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är

  • Automatisk fakturamatchning
  • Snabbare fakturahantering
  • Ökad statistik och uppföljning
  • Mer underlag inför nya upphandlingar
  • Frigjord tid för andra uppgifter
  • Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

Svefakturorna och PEPPOL BIS Billing bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:Tack för att du hjälper oss!

DIGG:s logotyp. Till Myndigheten för digital förvaltnings webbplats.
KKV:s logotyp. Till Konkurrensverkets webbplats.

SFTI i samverkan driver e-handel i offentlig sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Upphandlingsmyndigheten bedriver gemensamt ett arbete med att främja förutsättningarna för elektronisk handel.