18 maj 2016
Prenumerera på SFTI

Svefaktura

Sedan 2004 rekommenderar SFTI Svefaktura 1.0 som standard för enkel e-faktura. En ny version, Svefaktura BIS 5A 2.0, rekommenderas sedan februari 2014. Den är ett alternativ till Svefaktura 1.0, som alltså finns kvar.

Svefaktura 1.0 är framtagen med fokus på att den ska vara enkel och att anslutningsprocessen mellan köpare och säljare ska vara så smidig som möjlig. Svefaktura 1.0 kräver inte några avancerade system utan kan användas med en mängd vanligt förekommande faktureringsprogramvaror.

Svefaktura BIS 5A 2.0 är mer omfattande än Svefaktura 1.0.

Svefaktura i båda versionerna innehåller alltid en referens till en beställare hos köparen. Referensen används för att styra fakturan automatiskt till den person som ska kontrollera den. Svefakturan har många fördelar gentemot skanning då vissa automatiska kontroller kan göras, styrningen blir enklare och den kan matchas mot elektroniska beställningar.

Svefaktura i båda versionerna kan användas fristående men även som en del i integrerad e-handel inom SFTI Svehandel eller SFTI/ESAP 6 och 9.

Användningsområde

Svefakturan 1.0 kan användas i alla branscher och passar bra för leverantörer som inte har så stora volymer.

Svefaktura BIS 5A 2.0 passar både för mindre volymer och för mer omfattande volymer. Den kan även användas lättare för gränsöverskridande handel.

Affärsnytta

Exempel på nyttoeffekter är

  • Automatisk fakturamatchning
  • Snabbare fakturahantering
  • Ökad statistik och uppföljning
  • Mer underlag inför nya upphandlingar
  • Frigjord tid för andra uppgifter
  • Miljövänligt

Förutsättningar och teknik

Svefakturan bygger på grundstandarden XML och OASIS Universal Business Language.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!