Publicerad 12 december 2023

Nytt krav på accesspunktsoperatörer avseende landskod

OpenPeppol, som ansvarar för Peppolnätverkets regelverk, inför från och med den 1 januari 2024 ett krav på att alla accesspunktsoperatörer i statistiksyfte måste skicka med landskod för avsändande organisation.

Kravet innebär att accesspunktsoperatören (Peppol tjänsteleverantören) måste lägga till ett extra fält i det tekniska kuvertet (SBDH). Det tekniska kuvertet används som en del i protokollet mellan accesspunkterna. Kravet på landskod är alltså riktat till accesspunktsoperatörerna, inte deras kunder.

Specifikationerna för detta nya krav sändes ut till alla medlemmar i OpenPeppol för remiss under hösten 2022 och de fastställdes före sommaren 2023. Det är alltså ingen nyhet att kravet nu införs. Observera att detta krav inte innebär att fakturaformatet ändras.

Ett grundläggande krav för alla accesspunktsoperatörer är att de måste ha en process för att säkerställa god kundkännedom. I detta ingår naturligtvis att veta vilket land som organisationen man företräder kommer ifrån.

SFTI anser att om man anskaffat en accesspunktsoperatör för att förmedla Peppolmeddelanden så kan operatören inte sluta förmedlingen med hänvisning till denna nya regel från OpenPeppol. Kunden ska inte behöva ange vilket land den kommer ifrån i varje försändelse. Detta är något som accesspunkten redan ska känna till.

Om er acesspunktsoperatör anser att ni avtalat om ett avsteg från de grundläggande principer som redovisats ovan be dem konkretisera var i ert avtal som detta är reglerat.

Läs mer på OpenPeppols webbplats

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.