Publicerad 3 maj 2024

Peppol

Peppol är ett internationellt nätverk för elektroniska inköp som gör e-handel och e-upphandling enklare. Nätverket består av flera delar, bland annat en teknisk infrastruktur, gemensamma meddelandestandarder och en organisation som utvecklar nätverket.

All information och tekniska beskrivningar i Peppolnätverket är fritt tillgängliga. Vilken aktör som helst kan alltså använda och tillhandahålla de tjänster som ryms i Peppol, givet att man uppfyller de avtalsmässiga kraven.

SFTI rekommenderar Peppol:s transportinfrastruktur för elektroniska inköp i offentlig sektor.

SFTI:s information om Peppol:s infrastruktur

Den icke-vinstdrivande organisationen OpenPEPPOL förvaltar och vidareutvecklar Peppol-nätverket. Myndigheten för digital förvaltning (Digg) är Sveriges representant i OpenPeppol. Digg är även svensk Peppol-myndighet och ansvarar för avtalsfrågor, informationsspridning och stöd till de offentliga organisationer och leverantörer som vill ansluta sig till Peppol-nätverket och för företag som vill bli Peppol-operatörer.

Digg:s information om Peppol och att bli en Peppol-operatör

Peppol BIS-meddelanden

I Peppol:s infrastruktur kan användarna utväxla e-handelsmeddelanden som godkänts av OpenPeppol. Meddelandena som har specificerats för att utväxlas i infrastrukturen kallas Peppol BIS.

Respektive mottagare bestämmer själv vilka Peppol BIS-meddelanden man ska stödja. SFTI rekommenderar att man använder meddelandena inom Peppol BIS e-handel. Användare kan även avtala om utväxling av Peppol BIS-meddelanden via andra nätverk som drivs av tredjepartsoperatörer i samverkan.

Läs vidare

Peppol BIS meddelanden

SFTI:s information om Peppol:s infrastruktur

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.