Publicerad 14 december 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

MakroNytt 3 2023: Sysselsättningen viker 2024

I cirkulär 23:59 presenterar vi en sammanfattning av vår senaste bedömning av den makroekonomiska utvecklingen. Bedömningen används som underlag för uppdaterad prognos för skatteunderlaget för åren 2023–2027.

Informationsansvarig

  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.