Ett steg närmre framtidens socialtjänst

SKR har länge lyft behovet av en ny socialtjänstlag, och välkomnar att regeringen nu presenterat lagen – som möjliggör en efterlängtad omställning av socialtjänsten. Med den nya lagen får socialtjänsten verktyg att jobba tidigt förebyggande och kan sänka trösklarna för barn, vuxna och familjer.

Ett klassrum med en lärare och två barn

I fokus

Aktuellt

Ett medlemskap som gör skillnad

Kommuners och regioners verksamheter är välfärdens kärna.
Det är verksamheter som berör miljontals människor, varje dag. Tillsammans med kommuner och regioner utvecklar SKR världens mest innovativa och omtänksamma välfärd.

Huvudnavigering