Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Utbyggnad av yrkesutbildningen är ett gemensamt ansvar

  Det finns stora behov av gymnasialt yrkesutbildad arbetskraft inom flera branscher. Men det finns idag hinder för utbyggnad av yrkesutbildningen. Det visar en ny rapport från SKR. Nyhet Arbetsmarknad Vuxenutbildning
 • Fler kvinnor i välfärden blir chefer

  Fler kvinnor blir chefer, antalet medarbetare per chef varierar med uppdraget och andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat. Det visar SKR:s rapport Chefer i välfärden. Nyhet Arbetsgivarfrågor Personal- och kompetensförsörjning

SKR i debatten

 • Statens ansvar med en e-legitimation för alla

  Staten måste ta ansvar för en e-legitimation för alla. Kommuner och regioner kan inte ta fram lösningar för e-identifiering. Det skriver Patrik Sundström i en replik i Dagens Samhälle. Debatt Digitalisering Bredband, digital infrastruktur
 • Påverkansarbete styr inte beslut om nya läkemedel

  I Sverige har vi en tydlig värdebaserad modell för att införa nya läkemedel i vården som vi ska värna. Besluten går inte att påverka genom opinionsbildning eller annat påverkansarbete. Blogg Hälsa och sjukvård Läkemedel

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR