Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Tillsammans för att bryta nyrekryteringen till gängen

    SKR och regeringen kallar socialtjänsterna till samtal om hur vi kan hindra nyrekrytering till gängen. I dag hade vi en sändning som riktar sig till er som jobbar i socialtjänsten. Blogg Social omsorg
  • Idrottens roll för folkhälsan behöver stärkas

    Idrotten bidrar till folkhälsa, integration, demokrati och tillväxt. Nu vill vi kroka arm med regeringen för att ytterligare utveckla de värden idrotten ger inom fyra centrala områden. Debatt Idrott och anläggningar

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR