Publicerad 21 december 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. 2024 - Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har slutit en ny överenskommelse om Statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m.m. 2024. Här redovisas de ekonomiska effekterna för enskilda regioner.

Informationsansvarig

  • Jonas Eriksson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.