Publicerad 10 december 2020

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Denna rapport innehåller sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin riktade till olika professioner inom hälso- och sjukvården. Vägledningarna är tänkta att användas som ett stöd för hälso- och sjukvårdens planering, ledning, styrning och kvalitetssäkring av utbildning och andra kompetensutvecklingsinsatser inom försäkringsmedicin.

Målgrupper för vägledningarna är, förutom verksamhetschefer, andra som ansvarar för att personal inom hälso- och sjukvården har tillräcklig kompetens för det försäkringsmedicinska arbetet. Kursansvariga, utbildare och handledare kan också ha stöd av vägledningarna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.