Akutmottagning

Här visas väntetidsstatistik för besök på somatisk akutmottagning. Med akut vård/akut kontakt menas när patientens tillstånd kräver omedelbart omhändertagande av hälso- och sjukvården.

Ett nationellt mål är att man ska vara bedömd inom en timme och ha max 4 timmars väntetid på akutmottagning.

Några regioner kan inte rapportera data för akutmottagning i dagsläget.

Tillbaka till specialiserad vård

Kontakta oss

Kontakta Väntetider i vården