Publicerad 3 juli 2024

SKR:s kontor och svenska regionkontor, Bryssel

SKR har ett kontor i Bryssel som stödjer förbundets intressebevakning i EU-relaterade frågor. Det finns också svenska regioner representerade i Bryssel med egna kontor. De bevakar sin regions intressen gentemot EU.

SKR:s kontor i Bryssel

Det här arbetar SKR med:

  • Brysselkontoret utvecklar kontakter med EU:s institutioner och bevakar olika EU-relaterade frågor som berör kommuner och regioner.
  • Kontoret ger SKR:s fackenheter information i olika relevanta sakfrågor för att dessa aktivt ska kunna påverka EU:s beslut.
  • Kontoret fungerar också som en mötesplats för SKR:s politiker, medarbetare och medlemmar.
  • Regionkommitténs svenska delegation får på plats i Bryssel både praktiskt och sakfrågerelaterat stöd i arbetet vid utskottsmöten och plenarsessioner.

Praktik på SKR:s Brysselkontor

SKR:s Brysselkontor erbjuder en avlönad praktikplats varje vår och höst. Som praktikant deltar du i kontorets löpande arbete. Praktikplatsen riktar sig till dig som har en avslutad eller nästan avslutad akademisk grundutbildning med samhällsvetenskaplig inriktning.

Besök vårt kontor i Bryssel

I mån av tid och möjlighet tar vi emot alla grupper som önskar besöka oss i Bryssel. Vi förmedlar aktuell "EU-kunskap", relaterad till den vardagliga verksamheten i kommuner och regioner. Du kan göra en intresseanmälan för att besöka oss i Bryssel.

Intresseanmälan

Svenska regionkontor i Bryssel

City of Malmö EU Office

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel

City of Malmö EU Office

Central Sweden European Office

Dalarna, Gävleborg och Örebro.

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel

Central Sweden European Office

Göteborgs Stad

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel

City of Gothenburg European Office

North Sweden European Office

Avenue des Arts 11, 1210 St Josse, Bryssel

North Sweden European Office

Region Värmland European Office

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel

Region Värmland European Office

Region Östergötlands EU-kontor

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel

Region Östergötlands EU-kontor

Skåne European Office

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel

Skåne European Office

Småland Blekinge Halland South Sweden

Rue du Luxembourg 3, 1000 Bryssel

Småland Blekinge Halland South Sweden

Stockholmsregionens Europakontor

Avenue Marnix 28, 1000 Bryssel

Stockholmsregionens Europakontor

Västra Götalandsregionen i Bryssel

Region Västra Götaland Nordic House (floor 8)
Rue du Luxembourg 3
1000 Brussels

Västra Götalandsregionen i Bryssel

Informationsansvarig

  • Marcus Holmberg
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.