Publicerad 7 december 2022

Webbsändning, Agenda för integration

Ett par gånger per termin har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

En framgångsrik integration är viktig inte bara för vår framtida tillväxt och välfärd utan också för demokratin. Det övergripande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Webbsändningarna kommer att ta upp de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och inte minst dela med oss av goda exempel från kommuner.

Målgrupper är personer verksamma inom integration, socialtjänst, skola, arbetsmarknad och näringsliv, men självklart är sändningarna är öppna för alla som är intresserade.

Agenda för integration, del 36 den 12 december kl. 09:00-10:00

Innehåll

Nu är det åter dags för webbsändningen Agenda för integration. Denna gång ska vi få bland annat få ett nyhetssvep från SKR, höra om Åre kommuns integrationssatsning samt vad som är nytt inom ekonomiskt bistånd.

Anmälan

Ingen anmälan behövs. Du tar del av seminariet på den här sidan. Seminariet kommer också att kunna ses i efterhand.

Äldre webbsändningar

 • Agenda för integration del 35

  I denna webbsändning medverkade bland annat SKR med nyhetssvep och SKR:s hemställan till regeringen. Migrationsverket berättade om det kommunala uppdraget att ordna boende åt flyktingar från Ukraina.
  Flyktingmottagande
 • Agenda för integration, del 34

  I denna webbsändning medverkade bland annat Migrationsverket, Länsstyrelsen och SKR med information om mottagandet enligt massflyktsdirektivet.
  Flyktingmottagande
 • Agenda för integration, del 33

  I denna webbsändning Agenda för integration fick vi bland annat information från Migrationsverket och SKR om den aktuella situationen gällande de personer som har flytt Ukraina och som omfattas av det så kallade massflyktsdirektivet.
 • Agenda för integration, del 32

  I denna webbsändning fick vi bland att ett nyhetssvep från SKR , information om projekt Färdighetsprogrammet och hur Göteborgsregionen arbetar för att stärka mottagandet av kvotflyktingar.
 • Agenda för integration, del 31

  Höstens första webbsändning av Agenda för integration handlar bland annat om vad som gäller för de personer från Afghanistan som har ett utvisningsbeslut som inte kan verkställas.

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR