Publicerad 16 juni 2022

Webbsändning, Agenda för integration

Ett par gånger per termin har SKR webbsändningar med nyheter, lärande exempel och reportage på temat asylmottagande, integration och etablering.

En framgångsrik integration är viktig inte bara för vår framtida tillväxt och välfärd utan också för demokratin. Det övergripande målet är att alla som kommer till Sverige ska etablera sig i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Webbsändningarna kommer att ta upp de senaste nyheterna från stat, myndigheter, akademi och inte minst dela med oss av goda exempel från kommuner.

Målgrupper är personer verksamma inom integration, socialtjänst, skola, arbetsmarknad och näringsliv, men självklart är sändningarna är öppna för alla som är intresserade.

Agenda för integration, del 34

I denna webbsändning Agenda för integration medverkade Migrationsverket, Länsstyrelsen och SKR för att prata om mottagandet enligt massflyktsdirektivet. Arbetsförmedlingen berättade om vad de kan erbjuda personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Vi fick även del av de exempel som Länsstyrelsen har samlat i en rapport om framgångsrika verksamheter riktade till utrikesfödda kvinnor. Ödeshög medverkade också för att berätta om projekt LEA som har tagit fram ett metodstöd bland annat för att öka kunskapen om utomeuropeiskt födda kvinnors förutsättningar och behov på arbetsmarknaden. Sändningen är 1 timme och 10 minuter.

 

Kommande sändning

Nästa sändning är den 23 september.

Äldre webbsändningar

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR