Publicerad 13 maj 2024

Professionsnätverk för Öppna och delade data

Tjänstepersoner i en kommun eller region kan delta i ett nätverk för Öppna och delade data. Du får ta del av forskning inom området, internationella och nationella exempel samt får möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra.

Just nu sker enormt mycket på digitaliseringsområdet och EU satsar hårt på att skapa en inre marknad där data som är kompatibel över nationsgränser är en stor framgångsfaktor. Därav sker också en hel del juridisk utveckling som till exempel öppna datadirektivet, förordningen om värdefulla datamängder, men även tex dataförvaltningsförordningen och data-akten som hänger tätt ihop. Plus ytterligare ramverk som tillkommer.

Nätverket syftar till att utveckla kunskapsbyggande och erfarenhetsutbyte inom området Öppna och delade data.

Anmälan, träffar

Anmälan till nätverket sker löpande. I samband med anmälan kommer du att bjudas in att delta i ett samarbetsrum för nätverket.

Nätverket träffas digitalt 2-3 gånger per halvår och eventuellt vid fler tillfällen om det behövs.

Anmälan till professionsnätverk Öppna och delade data

Målgrupp

Nätverket riktar sig till samordnare och personer som arbetar med Öppna data eller är datadelare i kommuner och regioner.

Upplägg

Nätverket är ett professionsnätverk med fokus på att ge ny kunskap, forskningserfarenheter, goda exempel och utrymme för erfarenhetsutbyte. Följande ingår i erbjudandet:

  • Regelbundna digitala möten. Externa talare, till exempel från myndigheter eller leverantörer, bjuds in vid behov.
  • Tillgång till ett digitalt samarbetsrum för nätverkets deltagare.
  • SKR kan också vara bollplank i det lokala utvecklingsarbetet.

Kostnad

Kostnad för att delta i nätverket är 900 kronor per person och år. Observera att platsen kan överlåtas till annan person i samma organisation.

Informationsansvarig

  • Johanna Fröjdenlund Runarson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.