Publicerad 17 mars 2023
Nyhet

Bättre samarbete mellan kommuner och Arbetsförmedlingen

En ny rapport från Arbetsförmedlingen visar att myndigheten tecknat lokala överenskommelser med 261 kommuner. Bra, men fler initiativ krävs för att stödet ska nå de som mest behöver den.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

I slutet av 2022 fick Arbetsförmedlingen ett permanent uppdrag att samarbeta med kommuner för att ge enskilda individer ett mer ändamålsenligt stöd, och underlätta samordning av stöd till arbetssökande. En rapport från Arbetsförmedlingen visar att 261 kommuner har ingått överenskommelser med myndigheten.

− Det är positivt på att så många överenskommelser har slutits mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Nu är det dags för nästa steg, att se till att samverkan kring enskilda individer fungerar bra i praktiken. På SKR kommer vi att fortsätta stötta och följa detta arbete, säger Roy Melchert, chef på arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Arbetsförmedlingen ser också i enkätsvaren att kommunerna börjat märka av myndighetens tydliga prioritering av samverkan. Samtidigt framkommer brister i den operativa samverkan kring enskilda individer, något som Arbetsförmedlingen identifierar som en prioritering framöver. Sammantaget stämmer det väl överens med det som kommunerna berättar i SKRs årliga undersökningar.

Arbetsförmedlingen har genomgått stora förändringar. Omkring 200 kontor har stängts ner. Digitala tjänster har utvecklats för individer som kan sköta sitt eget ärende. Ett system med fristående aktörer har etablerats med stöd till individer som står medellångt från arbete.

Men det behövs åtgärder för att arbetsmarknadspolitiken ska nå de individer som långt ifrån arbetsmarknaden. I Arbetsförmedlingens senaste rapport om långtidsarbetslösa så skriver myndigheten själv att Arbetsförmedlingens verktygslåda är inte tillräcklig för denna målgrupp.

− Regeringen behöver ta ett rejält kliv framåt för en fungerande arbetsmarknadspolitik, framförallt för de som står långt ifrån arbete. I flera år har vi efterlyst att kommunerna behöver få en formellt erkänd och finansierad roll. Låt Arbetsförmedlingen få ett uppdrag att teckna finansiella överenskommelser med kommunerna för att stötta individer med mer omfattande behov, avslutar Roy Melchert.

Läs vidare

Sakkunnig

Oscar Svensson,
samordnare arbetsmarknadssektionen

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.