Publicerad 4 november 2021

Information om Peppol

Peppol BIS Billing 3 är den standard som svarar upp mot den europeiska standarden och den rekommenderas därför som SFTI.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område