Publicerad 31 oktober 2022

En jämställd arbetsgivarpolitik

Det finns tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. SKR anser att alla skillnader i arbetslivet som beror på kön måste försvinna.

Många av de strukturella skillnaderna hänger samman, och innebär att kvinnor i hög grad är frånvarande från arbetsmarknaden. Mindre tid på arbetet innebär lägre chans till karriärutveckling, lägre löneutveckling och lägre avsättning till pension och socialförsäkringar.

SKR har tillsammans med alla arbetsgivare på svensk arbetsmarknad ett stort ansvar att identifiera och motverka alla arbetsmarknadsrelaterade ojämlikheter.

SKR:s program för en jämställd arbetsgivarpolitik består av nio punkter

SKR har antagit ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i nio punkter för att öka jämställdheten i kommuner och regioner:

 1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm.
 2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv.
 3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska.
 4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna.
 5. Lönespridning: Lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka.
 6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen.
 7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie-och yrkesval.
 8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden.
 9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma.

Syftet med programmet är dels att tydliggöra vad SKR anser om de rådande strukturella skillnaderna, dels att kommuner och regioner och andra aktörer får konkreta verktyg och stöd att flytta fram positionerna avseende jämställdhet i arbetslivet. Programmet sammanfattas i en rapport.

En jämställd arbetsgivarpolitik: ett program i nio punkter

Publikationer

Informationsansvarig

 • Charlotta Undén
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR