Publicerad 21 maj 2024

En jämställd arbetsgivarpolitik

För att ge kvinnor och män lika möjligheter i arbetslivet krävs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete. Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara välfärdens kompetensutmaning.

Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och tar fortfarande ut majoriteten av föräldraledighet. Det försvårar såväl ett jämställt arbetsliv som kompetensförsörjningen.

Nio punkter för arbetsgivare och förtroendevalda

 1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm
 2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv
 3. Arbetsmiljö: Kommuner och regioner behöver arbeta systematiskt med friskfaktorer för att skapa friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser
 4. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska
 5. Kränkande särbehandling: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte förekomma
 6. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete, osakliga löneskillnader ska försvinna och lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka
 7. Makt och inflytande: Chefer, oavsett kön, ska ha lika goda arbetsvillkor
 8. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval
 9. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter

SKR:s program för en jämställd arbetsgivarpolitik

SKR har antagit ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i nio punkter för att öka jämställdheten i kommuner och regioner.

Jämställdhetsprogrammet innehåller bland annat fakta om könsfördelning bland chefer, heltidsarbete, sjukfrånvaro samt vägledning för ditt arbete.

En jämställd arbetsgivarpolitik

Publikationer

Informationsansvarig

 • Charlotta Undén
  Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.