Publicerad 31 maj 2024

Cellstrukturerad mall för katalog

SFTI har tagit fram en Excelmall för pris/produktkatalog och en programvara till stöd för användandet av Peppol BIS Catalogue.

SFTI:s Excelmall för pris/produktkatalog kan användas av leverantörer för att registrera den information som ingår i Peppol BIS Catalogue. SFTI har även tagit fram en programvara som kan användas för att göra om prislistan till ett XML-meddelande. XML-meddelandet kan sedan skickas till kunden via Peppols infrastruktur, till exempel med stöd av leverantörens egen accesspunktsoperatör eller via en leverantörsportal.

Om mallen

Excelmallen innehåller flera flikar. Leverantören fyller i en huvudflik med generell information om katalogen såsom sitt och köparens namn och Peppol-ID. Det är också möjligt att välja om meddelandet ska skapas med ett SBDH-kuvert eller inte. I fliken för katalograder anger leverantören sin produktinformation och priser. Mallen gör viss validering av att exempelvis obligatoriska uppgifter är ifyllda.

Katalogmall_v2.0 Excel, 6 MB.

Om tjänsten som skapar XML-filen

Via SFTI:s tjänst SFTI Excel-katalog till XML kan användare ladda upp Excelfilen och tjänsten returnerar sedan en XML-fil som en bilaga i ett e-postmeddelande. Tjänsten är kostnadsfri.

SFTI Excel-katalog till XML

Programvaran finns också tillgänglig som öppen källkod på SFTI:s Github-sida SFTI:s GitHub

Återkoppla gärna till SFTI vid eventuella funderingar om den uppdaterade mallen.

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.