Publicerad 14 juni 2024

Peppol BIS Billing 3

Peppol BIS Billing 3 används av leverantören för att fakturera en genomförd leverans och för att sända en kreditnota. Specifikationen följer den europeiska standarden (EN 16931), som blir obligatorisk för fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.

Peppol BIS Billing 3 omfattar leverantörsutställd faktura och kreditnota. Den senare är avsedd att användas vid rättelse av en tidigare utställd faktura. Peppol BIS Billing 3 hanterar även negativa fakturor, till skillnad från de övriga fakturaformat som SFTI rekommenderar.

Krav på e-faktura från 1 april 2019

Enligt en ny lag ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura enligt den europeiska standarden från och med den 1 april 2019. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden, och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Inom befintliga avtal kan leverantören fortsätta att fakturera med de e-fakturaformat som parterna avtalat om.

Digg:s information om lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

SFTI rekommenderar Peppol BIS Billing 3 för att leva upp till de nya lagkraven. SFTI föreslår även att man alltid väljer Peppol BIS Billing 3 vid nyutveckling inriktad mot offentlig sektor.

Fri tillgång till standarden

Den Europeiska standarden beskriver en semantisk datamodell för en fakturas basinnehåll. CEN och de nationella standardiseringsorganen äger rättigheterna till EN 16931-1 och frågan om hur materialet ska få användas i e-fakturalösningar har varit långdragen. CEN och Kommissionen har nu kommit överens om åtkomst till standarden utan kostnad.

För att ladda ner standarden gå till SIS webbplats

SFTI rekommenderar att Peppol:s implementationshandledning Peppol BIS Billing 3 används av svenska användare.

Stödjande information

Specifikationerna för Peppol BIS Billing 3 finns på Peppol:s webbplats och består av tre delar:

  • Dokumentation – Huvuddokument är Business Interoperability Specification (BIS). Den tillhörande migrationsplanen gäller endast vid e-fakturering via Peppolnätverket. Andra nätverk kan ha friare styrning inom ramen för lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.
  • Syntaxbindning – Dokumenterar hur fakturainnehållet binds till syntax enligt UBL 2.1. UBL beskriver skilda transaktionsformat för faktura respektive kreditnota och därför finns två skilda syntaxbindningar.
  • Affärsregler – Förteckning över validerbara regler som gäller för syntaxbindning och Peppol:s implementationsanvisning.

Specifikationer för Peppol BIS Billing 3 (Länk till Peppol.EU)

Krediteringar

Notera att datamodellen enligt standarden EN 16931-1 anvisar två alternativa sätt att skapa krediteringar: antingen som negativ faktura eller som kreditnota. Köpare i offentlig sektor behöver ha stöd för båda alternativen och detsamma gäller vid registrering som fakturamottagare i Peppolnätverket.

Leverantörer kan däremot fritt välja mellan alternativen. För leverantörer kan negativ faktura vara en fördel eftersom att all fakturering då hanteras med ett och samma transaktionsformat.

Svensk handledning

Det finns en engelsk handledning i dokumentationen Business Interoperability Specifications (BIS)OpenPeppols engelska handledning gäller generellt.
För specifikt svenska behov (som t.ex. girosystemen, F-skatt, användning av Peppol-ID, etc.) finns ett antal guidande dokument som tagits fram av SFTI. Dessa finns samlade under ett eget avsnitt på webben, Implementation guidance and FAQ, länk
Se även avsnittet Bilagor till e-faktura, länk

Dokumentation

Peppol BIS Billing 3 är OpenPEPPOLs implementationsanvisning för EN 16931 som är den europeiska standarden för fakturor vilken upphandlande myndigheter och enheter ska kunna hantera. SFTI har tagit fram tre mappningsguider som visar hur tidigare versioner av Svefaktura samt SFTI Fulltextfaktura förhåller sig till den europeiska standarden.

Mappningsguide Svefaktura 1.0 till EN16931-1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 564 kB.

Mappningsguide Svefaktura BIS 5A 2.0 till EN16931-1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 496 kB.

Mappningsguide SFTI Fulltextfaktura 2.4 till EN16931-1 (PDF, nytt fönster) Pdf, 828 kB.

Exempel

Exempel finns under Appendix E i dokumentationen för Peppol BIS Billing 3

Exempel på maximalt respektive minimalt innehåll i meddelandena (ZIP, nytt fönster) Zip, 54 kB.

Typexempel med guider

Exempelsamling för fakturautskrift (ref. Kammarkollegiets avtal) (ZIP, nytt fönster) Zip, 450 kB.

Valideringsartefakter

Valideringsartefakterna (Validation Artefacts) finns i OpenPeppol:s specifikationspaket BIS Specifications and Guidelines.

OpenPeppol:s BIS Specifications and Guidelines

Valideringsartefakterna kan fritt laddas ner från Peppol:s webbplats och byggas in i implementationer. SFTI föreslår att de används för att kontrollera att varje enskild faktura och kreditnota är korrekt innan den skickas. Observera att valideringsartefakterna uppdateras varje höst och vår, för aktuell plan hänvisas till information på Peppols webb.

Regler för att kvalitetssäkra grundläggande uppgifter om svenska leverantörer och svenska betalningssätt i fakturor ingår numera i valideringsreglerna.

Beskrivning av svenska valideringsregler (PDF, nytt fönster) Pdf, 665 kB.

Referensstilmall

SFTI har i samråd med representanter för systemleverantörer och användare tagit fram en presentationsmall för visualisering av fakturor i formatet Peppol BIS Billing 3. Den visar alla fält i formatet och har flerspråksstöd, för närvarande finns ledtexterna på svenska och engelska men fler språk kan enkelt läggas till. Mallen används som referensstilmall i SFTIs verifieringstjänst.

Referensstilmall

Lista över kvalitetssäkrade lösningar

SFTI erbjuder två processer där leverantörer av IT-lösningar kan kvalitetssäkra sina implementationer av Peppol BIS Billing 3, dels för utställande och dels för mottagande av affärsdokument. Kvalitetssäkringen är kostnadsfri och helt frivillig. För mer information, se

Test och kvalitetssäkring, länk till intern sida

Läs vidare

Syntaxbindning, Länk till intern sida

Veriferingstjänst för Peppol BIS e-handel

Frågor och svar om Peppol BIS e-handel

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.