Publicerad 22 september 2023

Typexempel med guider

SFTI har tagit fram ett antal typexempel med guider för Peppol BIS Billing 3.

SFTI:s serie av typexempel för utformning av fakturor enligt Peppol BIS Billing 3 är sammanställda dels för att bemöta återkommande frågor till SFTI:s Tekniska kansli, dels för att visa utformningsdetaljer där Peppol BIS Billing 3 skiljer sig från tidigare rekommendera format. Exemplen bygger i hög grad på de exempelsamlingar SFTI tillhandahållit för tidigare specifikationerna.

Typexemplen ger råd om hantering av uppgifter vid vissa speciella typer av fakturering eller visst verksamhetsområde. Exemplen kan då ses som en önskan att styra upp kategorier av fakturor för större enhetlighet.

Testfilerna i denna utgåva har anpassats efter de valideringsregler som gällde maj 2023 (inkluderande de landspecifika svenska reglerna).

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.